Microsite - Mikrostránka

Microsite je speciální webová stránka nebo menší web, sloužící zpravidla k propagaci konkrétního produktu, služby, speciální akce, soutěže. Obvykle doplňuje hlavní (firemní) prezentaci. Na rozdíl od ní má microsite vlastní odlišnou grafiku, zaměření a charakter. Nemá podávat podrobné informace, ale zdůraznit výjimečnost nového produktu, nabídky, akce a podobně. Jako taková je tedy účinným nástrojem marketingu.

Kdy tedy využít microsite?

  • Pro oslovení specifické cílové skupiny.
  • Jako doplněk jiné mediální kampaně (televize, rádio, tisk…)
  • Jako výhodný prostředek jednorázového oslovení.
  • Marketingová podpora využívající výjimečné události jako jsou Valentýn, Velikonoce, Vánoce, Nový rok.
  • Představení, zviditelnění konkrétního produktu, nabídky, služby, soutěže, akce atd.
  • Jako aktivní prostředek pro získání návštěvnosti.