Tvoříme úvodní stránku

Cílem tohoto článku je základně popsat jak postupovat při návrhu domovské stránky Vašeho webu, především co by měla obsahovat k lepšímu oslovení návštěvníků a vyhledávacích robotů.

Pokud uživatel zadá do prohlížeče adresu Vašich stránek nebo se na ně dostane pomocí vyhledávače, první co uvidí je právě hlavní stránka Vaší webové prezentace. Logicky je tak jednou z nejdůležitějších obsahových součástí webových stránek a je vhodné jí věnovat zvýšenou pozornost. Jejím účelem je dát návštěvníkovi podmět k setrvání na Vašich stránkách nebo internetovém obchodě a v ideálním případě tak získat nového zákazníka, který nakoupí u Vás v obchodě, využije Vašich služeb či navštíví Vaši restauraci. Kvalitní úvodní stránka má svůj vliv také pro vyhledávací služby (Google, Seznam, Bing, atd.). Vyhledávače snadněji vyhledají Vaši stránku, pokud se na její úvodní stránce vyskytuje vyhledávané klíčové slovo.

Nyní už k samotné tvorbě úvodní stránky. Text by měl být umístěn co nejvíce nahoře v obsahové části stránek, aby byl po vstupu na stránku dobře viditelný. Měl by být v jednom či dvou odstavcích obsahujících okolo padesáti slov. Snažte se nevymýšlet dlouhé texty, musí být stručný avšak dostatečně informující a propagující obsah stránek. Dobré je uvést jméno společnosti, oblast podnikání, Vaše výhody oproti konkurenci, informace o firmě a co nabízíte. Zamyslete se také nad použitím obrázku, který dokáže vypovědět o mnoho více než strohý text a slouží také jako zpestřující prvek.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, dobře zvolený obsah úvodní stránky má vliv na pozici ve vyhledávačích. Ty se z části řídí pomocí nalezených klíčových slov na stránkách. Pokud tedy provozujete restauraci úvodní stránka by určitě měla obsahovat slovo restaurace. Jak často bylo slovo restaurace vyhledáno například na vyhledávači Seznam.cz zjistíte například na tomto odkazu, můžete tak pomocí toho nástroje zjistit jaká slova by se měla objevit v textu na Vaší hlavní stránce.

Hlavní stránku můžeme také obohatit o dynamický prvek. Mohou to být novinky, akční produkty, různé akce atd. Návštěvníci díky tomu vidí, že Váš web je aktualizovaný a mají tak důvod jej znovu navštívit pro nové informace. Velice populární se v poslední době stávají takzvané rotačky. Jedná se o vyhrazenou plochu na stránkách kde se po určitém časovém intervalu mění obsah. Mohou se měnit fotky, akční produkty nebo cokoliv jiného. Velikou výhodou je možnost zobrazit více informací na relativně malé ploše bez ztráty přehlednosti.

Ukázka úvodní stránky jednoho z našich klientů Konirna.eu


http://www.konirna.eu/cs/

A jak to vidí Google po zadání dotazu na slovo “konírna”

Díky vhodné úvodní stránce webové prezentace a dalším SEO aspektům nemá vyhledávač problém najít požadovanou stránku. Pokud i Vy chcete upravit svou úvodní stránku aby vyhovovala výše popsaným kritériím nebo přidat rotačku stačí se obrátit na naše obchodní oddělení.