FUNKČNÍ GRAFICKÝ DESIGN

Grafický design obecně

Grafický design je definován tvorbou určitého tvaru, většinou dvourozměrného, na papíře nebo monituru počítače. Funkčnost vytvářeného předmětu obvykle spočívá produkcí identifikačního znaku - loga, corporate identity, titul časopisu, obaly výrobků atd. nebo prostředku ke komunikaci např. webové stránky. Umožňuje tvůrci často velkou volnost v tvorbě, není tedy příliš omezen funkčností vytvářeného předmětu. Grafický design je obvykle tvořen pro podnikatele, společnosti - neboli objednavatele, nebo přímo pro zákazníky objednatele - takzvané „koncáky“.

Ochranou grafického designu je takzvané „duševní vlastnictví“, především to bývají autorská práva, které vlastní, dle smlouvy, tvůrce nebo nabyvatel identifikačního znaku. Další formou jsou ochranné známky, kterými mohou být po zaregistrování chráněna Loga.

Druhy ochranných známek

 • Kombinovaná ochranná známka
  Je kombinace obrazového (logotypu) a slovního prvku.
 • Slovní či grafická slovní ochranná známka
  Je tvořena s písmen, či tvořeným nestandardním typem písma, číslic nebo slovní skupinou.
 • Obrazová ochranná známka
  Je vytvořena obrázkem, zároveň je nejstarší formou ochranné známky.
 • Ochranná známka formou barvy
  Barvu lze také přihlásit jako ochrannou známku, ale u kombinovaných ochranných známek je ochranou známkou pouze prvek v dané barvě.
 • Černobílá ochranná známka
  U přihlášené ochranné známky v černobílé barvě, jsou prvky chráněný v jakémkoliv barevném zobrazení.

Značení obchodních značek

OZ jsou označovány

 • ® registrovaná ochranná známka
 • ™ neregistrovaná obchodní značka
 • ℠ neregistrovaná značka - k propagaci nebo pro značkové služby

Funkční grafický design

Je snaha tvořit moderní grafický design s velkým důrazem na obsah s schopností komunikovat. Jistě jste již mnohokrát slyšeli pojem „jé, to je hezké“, když jste viděli nějaké nové logo nebo např. nový design letáku. To je sice hezké, ale mnohem důležitější části grafického designu je právě onen obsah a schopnost komunikovat. K čemu nám je hezký leták, když ani nevíme jaké má sdělení, co a koho vlastně propaguje. Další často se opakující příklad špatného funkčního designu, je nečitelné logo.
Při tvorbě nového designu, jakéhokoliv propagačního materiálu, je tedy velice důležité předem s klientem vykomunikovat hlavní body jeho propagace. Kromě moderního, čistého, grafického sdělení je tedy nejdůležitější, aby klienta, případně nějaký jeho produkt, hlavně nový výstup prodal nebo např. v případě corporate identity objednavatele jasně určil (identifikoval).

GRAFICKÝ DESIGN CHYBY

 • Nemá jasné sdělení
 • Špatná čitelnost loga
 • Zbytečné grafické prvky (nereálné stíny, přechody)
 • Četnost fontů

GRAFICKÝ DESIGN V POŘÁDKU

 • Vypíchnuté nejdůležitější body propagace
 • Čistý design bez zbytečných grafických prvků
 • Důraz na bsah
 • Dobře čitelné logo (bez narušení textové časti loga)

Příklad špatně čitelného loga: